Whitey Comic: “Two-Touchy”

Image

whitey too touchy 001

Advertisements